Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

ОТВОРЕНИ ДАННИ, НАРЪЧНИК

By rraycheva | December 14, 2016

pdf_icon   OpenDataGuide

Наръчникът е изготвен от НПО Линкс, като са използвани и материали на Open Knowledge Foundation.

Целта на този наръчник е да отключи потенциала, който публичната информация има за изграждане на нови услуги, целящи да подобрят живота на гражданите и да усъвършенстват начина, по който обществото и институциите функционират.

Отворените данни следва да се отворят както от правна, така и от техническа гледна точка.

Данните трябва да са налични в тяхната цялост и в машинно-читаем формат.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on ОТВОРЕНИ ДАННИ, НАРЪЧНИК

Comments are closed.