Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

България, ЕС и “бежанската криза”

By rraycheva | April 11, 2017

Новият доклад на Института за европейски политики, озаглавен “България, ЕС и “бежанската криза” анализира актуалното състояние на българската политика в областта на предоставяне на убежище и интеграцията на бежанците. Авторите Звезда Ванкова, Валерия Иларева и Димитър Бечев очертават и списък от препоръки към държавните институции:  да бъде приета на нова наредба в най-кратки срокове, да бъдат преосмислени приоритетите при кандидатстване за финансиране от ЕС, да се формира  държавен орган, отговорен за интеграцията на бежанците, да се провеждат широки информационни кампании и консултации с местните власти и гражданите, да преустановени  незаконните практики по границите.

pdf_icon   doklad_bejanci_final

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Социални дейности | Comments Off on България, ЕС и “бежанската криза”

Comments are closed.