Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

ЯВОРОВИ ДНИ – 2017, 6 – 8 юли

By rraycheva | May 5, 2017

ОБЩИНА  ПОМОРИЕ И ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1888”  ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ЯВОРОВИ ДНИ – 2017

от  6 до 8  юли

        “От заник слънце озарени

          алеят морски ширини”

 Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра

изпращайте на Адрес:  8200 – Поморие

ул. “Княз Борис І” № 51

(конкурс за поезия)

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.

Краен срок – 30 юни 2017 г. (валидно е пощенското клеймо на плика)

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 8 юли  2017 г.

НАЦИОНАЛЕН РЕЦИТАЛ КОНКУРС ПО ТВОРБИ НА ЯВОРОВ ОБЯВА

Topics: Новини | Comments Off on ЯВОРОВИ ДНИ – 2017, 6 – 8 юли

Comments are closed.