Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Комплект учебни материали за учителите, посветен на ролята на фермерите и европейското селско стопанство

By rraycheva | May 12, 2017

Този Комплект учебни материали за учителите е произведен от Европейската комисия, Генерална дирекция “Земеделие и развитие на селските райони”, в тясно сътрудничество с учители и експерти по образование. Комплектът е на 24 езика, вкл. на български.

***

Последните проучвания показват, че градското население на Европейския съюз, и особено младите хора не се чувстват свързани със селското стопанство като източник на тяхната храна. Те не осъзнават и важната роля, която играят фермерите – в нашето общество и икономика – не само за осигуряването на храна, но също така и за защитата на околната среда и природните ресурси, както и за опазването на жизнеспособността на провинциалните и селските райони. Настоящият комплект учебни материали е създаден в отговор на тази липсваща връзка.

***

Комплектът учебни материали за учителите е компилация от готови за употреба ресурси за преподаване и учене, която цели да повиши съзнанието сред европейците на възраст 11–15 години за значението на храната и селското стопанство за Европа.

Чрез набор от разнообразни и допълващи се инструменти и упражнения учителите могат да помогнат на учениците да разгледат три приложими теми: храни, околна среда и селски райони. Той е предназначен да покаже как селското стопанство е от полза за всички граждани.

Комплектът е за учители в широк диапазон от дисциплини – например география, природни науки, гражданско образование, икономика, европеистика, домашна икономика, селскостопанска наука, информационни и комуникационни технологии и обществени науки.

***

Изтеглете ръководство за учителя. 1-1-teachers-guide_bg

Там е включена допълнителна обща информация – справка за ОСП, карта на селскостопанското производство в ЕС и речник на термините, за да Ви помогне да отговорите на въпросите на учениците си – както и два плана на встъпителни уроци.

***

Комплектът се отваря с образователен анимационен клип https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/teachers-pack/material/1-2-clip_bg.mp4

представящ основите на европейското селско стопанство, придружен с план на урока.

***

Като алтернатива можете да дадете силно начало на темата с това слайдшоу 1-3-slideshow_bg

презентация и план на урока.

***

Има по един модул за всяка от трите теми, «Храни», «Околна среда» и «Селски райони» – Всеки модул съдържа:

– Едно кратко въведение за учители, което очертава учебните му цели, заедно с връзки към ресурси
– Работни листове с учебни упражнения за ученици
– Едно общо описание на проект за учениците с предложение за интердисциплинарен проект по темата на модула.

***

За учители

МОДУЛ „ХРАНИ“ – ВЪВЕДЕНИЕ

Карта на селскостопанското производство в ЕС

За ученици

Вкусът на качеството

Разбий кода

Честване на свързаните с храната традиции в Европа

Реколта 2050

Храната в нашия живот

МОДУЛ „ХРАНИ“ – ПРОЕКТ

****

За учители

МОДУЛ „ОКОЛНА СРЕДА“ — ВЪВЕДЕНИЕ

Карта на селскостопанското производство в ЕС

За ученици

Селското стопанство и проблемите, свързани с промяната на климата

Опазване на биоразнообразието в селското стопанство

Устойчиво селско стопанство

Мерки срещу разхищението на храна

МОДУЛ „ОКОЛНА СРЕДА“ — ПРОЕКТ

***

За учители

МОДУЛ „СЕЛСКИ РАЙОНИ“ — ВЪВЕДЕНИЕ

Карта на селскостопанското производство в ЕС

За ученици

Пазители на селото

Съвременният фермер

Млад фермер

МОДУЛ „СЕЛСКИ РАЙОНИ“ — ПРОЕКТ

Изтеглете целия комплект наведнъж!   all_bg_0_0

Източник:

http://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_bghttp://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_bg

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие, Околна среда | Comments Off on Комплект учебни материали за учителите, посветен на ролята на фермерите и европейското селско стопанство

Comments are closed.