Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование

By rraycheva | May 16, 2017

Cover-Iosif_Nunev   Iosif Nunev

Настоящото изследване търси отговори на множество въпроси и неясноти, свързани с някои основни философски, нормативни и педагогически аспекти на проблематиката, касаеща приобщаването и интеграцията.

Монографията на д-р Йосиф Нунев има за свой фокус образованието на деца и ученици от етническите малцинства и тяхното място както при практическата реализация на приобщаващото образование, така и в процеса на образователната интеграция, като се оправи опит да се намерят точките на пресичане между тях – от една страна, доколко двата подхода в образованието се припокриват и си приличат, а, от друга страна, се търсят разликите между тях – дотолкова, доколкото ни позволяват разработените теоретически постановки и нормативи документи за тях, споделените положителни практики и не на последно място – собственият опит.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование

Comments are closed.