Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Партньорство между Европа и земеделските производители

By rraycheva | June 6, 2017

pdf_icon   A partnership between Europe and farmers

 

cap

Вижте новата информационна брошура

Партньорство между Европа и земеделските производители

Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП): за нашата храна, за нашата природа, за нашата околна среда

Целта на ОСП е да се определят условията, които ще позволят на земеделските стопани да изпълняват своите множество функции в обществото – първата от които е да произвеждат храна. Благодарение на ОСП европейските граждани се радват на продоволствена сигурност. Като общество можем да бъдем сигурни, че нашите земеделци произвеждат необходимата ни храна. Те осигуряват впечатляващо разнообразие от изобилни, достъпни, безопасни и качествени продукти. ЕС е известен в целия свят с хранителните и кулинарните си традиции. 44 милиона души в ЕС са заети във веригата за доставка на храни.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Партньорство между Европа и земеделските производители

Comments are closed.