Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Конкурс за най-добър мем „НЕ на насилието над жени”

By rraycheva | June 12, 2017

Краен срок за изпращане на мем: 12 август 2017 г.

Необходимо е участниците в състезанието да се придържат към положително и образователно послание, като акцентът бъде върху възстановяване след преживяно домашно насилие – например предоставяне на услуги за подкрепа на пострадали, право на живот без страх, овластяване на жените.

Конкурсът се провежда в цяла Европа в рамките на кампанията Step Up – инициатива на WAVE (Women Against Violence Europe) с цел да се повиши чувствителността на младите хора по темата, свързана с домашното насилие и необходимостта от неговото ограничаване и предотвратяване. В България конкурсът се организира от Фондация „П.У.Л.С.” в партньорство с фондация „Български център за джендър изследвания” – София и Хасково и със съдействието на останалите членове на Алианс за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП).

Най-добрите отличени мемета ще бъдат споделени както чрез социални медии, така и по време на изложение.

Какъв вид мемета отговарят на условията на този конкурс? Картинки формат jpg, png или подобни. Допускат се картинки с текст, но не и анимирани gif или видеоклипове.

Кога ще се обявят победителите? на 18.09.2017 г.

Кой може да участва? Творчески лица и групи на възраст между 18 и 25 г.

Колко мемета можете да изпратите? Толкова, колкото искате.

Как могат да се изпратят меметата? Трябва да бъдат изпратени по имейл на pulse.women@gmail.com.

За повече информация вижте приложения файл:

meme contest

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за най-добър мем „НЕ на насилието над жени”

Comments are closed.