Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

10 години ОСП в България – Постига ли целите си Общата селскостопанска политика на ЕС?

By rraycheva | June 12, 2017

pdf_icon   CAP_10_years_in_Bulgaria

pdf_icon   Presentation_10YCAP-1-1

Десет години след влизането на България в ЕС ИнтелиАгро анализира не страничните ефекти на Общата селскостопанска политика, а до каква степен тя постига целите си на местна почва. Тези цели, макар и заложени на общностно ниво преди 55 години, стоят в основата на най-скъпата европейска политика и постигнатите резултати ще определят както значимостта ѝ за държавите членки, които я издържат, така и бъдещето ѝ след 2020 година. Общата оценка на постигнатия напредък на България от 2007 г. досега не е задоволителна.

Налага се заключението, че освен подобряване начина на прилагане на ОСП в страната е необходимо спешно да бъдат разрешени многобройни вътрешни проблеми, които зависят от политическата воля и от администрацията. В противен случай, какъвто и финансов пакет да бъде отпускан на страната, резултатите от него ще бъдат минимални.

 

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on 10 години ОСП в България – Постига ли целите си Общата селскостопанска политика на ЕС?

Comments are closed.