Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Индекс Берон: първият български измерител за въздействие на научни издания

By rraycheva | June 30, 2017

pdf_icon   Index Beron

Настоящият доклад представя концепцията за първия български измерител на въздействието на научни издания от типа “impact factor”. Описани са условията от действителността, които предпоставят неговата поява, както и водещата идея, която е залегнала в основата на неговата спецификация. Така той поставя акцент върху ефективността при публикационната дейност. Естествено, посочени са и ограниченията на индекса, както и насоките за бъдещи подобрявания и доразвития.

Автор: Николай Патонов

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура | Comments Off on Индекс Берон: първият български измерител за въздействие на научни издания

Comments are closed.