Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в процеса на трафик на хора: Национален доклад за България

By rraycheva | June 30, 2017

pdf_icon   Surfandsound_National report_BG

В основата на настоящия кратък доклад стоят задълбоченото проучване на българската мрежа и дълбочинните интервюта с ключови информирани лица – със специален фокус върху използването на Интернет за набирането, транспортирането и рекламирането на услуги в процеса на трафика на хора (ТХ) и каналджийството. Анализирани са житейският и професионалният опит на интервюираните лица, както и онлайн съдържанието основно на обяви за секс работнички и евтина работна ръка в чужбина. След като очертава общ профил на българския опит в борбата с трафика на хора и приложимото законодателство, докладът идентифицира общите тенденции в тактическия подход за онлайн набиране и потенциалните рискове от трафик, свързани с него.

2017, Център за изследване на демокрацията

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в процеса на трафик на хора: Национален доклад за България

Comments are closed.