Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

„Новини… отблизо”, проучване на Асоциацията на европейските журналисти

By rraycheva | July 25, 2017

pdf_icon   noviniotblizoprouchvane

Престъпленията, бедствията и инцидентите често оглавяват йерархията на новините в най-популярните ТВ и онлайн медии в България, създавайки „катастрофичен дневен ред”. Сензационните заглавия и негативните новини доминират новинарския поток, докато скандалното и извънредното реално отсъстват в съдържанието на новините. Публикуването на материали без авторство и заимстването на информация, често необозначено, от други медии, е широко разпространено в онлайн пространството.

Настоящото изследване прави моментна снимка на журналистически почерци в най-посещаваните медийни сайтове на български език и трите най-популярни телевизии в страната. Целта е да се установи кои са най-често допусканите етични нарушения в журналистическите материали, преобладаващо новини. Основните дирения са свързани с установяването по кои теми най-често се използват журналистически похвати за повишаване на сензационността на материалите и пренебрегване на професионалните стандарти. Изследователите се ръководят от философията на „Етичния кодекс на българските медии”, който отразява общите принципи на журналистическата работа. Изследователите приемат, че те са общовалидни за практикуващите журналистическата професия, независимо че част от изследваните медии може да не са страна по него. За методологията на изследването виж в приложението.

Автори на изследването, обхванало 3556 журналистически публикации през тримесечен период (февруари-април 2017 г.), са изследователите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Мария Нейкова, д-р Жана Попова и доц. д-р Вяра Ангелова. Изследвани са новини, репортажи и информационни съобщения в трите най-рейтингови национални телевизии – BTV, БНТ и NOVA, и петте най-посещавани новинарски сайта според световния брояч Alexa към 15 януари 2017 г. – Блиц, Брадва, Вести, Днес и Пловдив24.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on „Новини… отблизо”, проучване на Асоциацията на европейските журналисти

Comments are closed.