Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Права на жените и десeн популизъм – Нови инструменти за развитие на демократичните и социални ценности

By rraycheva | September 11, 2017

pdf_icon   Pravata_na_jenite

В Европа антиевропейски движения набират скорост, привличат симпатизанти и привърженици. Тенденцията е изключително тревожна по отношение на бъдещето на Европа и оказва особено силно влияние по отношение на превенцията и защитата на човешките права, колективните и индивидуални права и свободи в региона. Крайнодесни и с уклон към краен национализъм партии набират сила в Европа и пораждат ксенофобия и расизъм. Много често програмата на тези по-пулистки партии и движения включва конкретни стъпки срещу равнопоставеността на жените и мъжете, срещу човешките права. Те създават и условия за силен антифеминистки уклон, предприемайки действия в ущърб на вече постигнати права.

Анализ на политиките на политическите партии и движения в България по отношение на идентифициране на програмни инициативи, насочени срещу човешките права, правата на жените и малцинствата и срещу тяхното активно участие в политическия и обществения живот у нас е първото по рода си не само за България. Подобно изследване, обхващащо различни политически партии, неправителствени организации, академични среди и представители на медиите, имащо за цел да проучи и анализира ролята на тези политики за нарушаване на правата на човека, за създаване на ксенофобия, расизъм и антифеминизъм и за създаване на стереотипи по отношение на жените и мъжете и по отношение на малцинствените групи, не е правено досега в друга страна в Европа.

Изследването на стереотипи и предразсъдъци е затруднено поради контраста между официален дискурс и битово общуване, между новото в живота и стари обичаи и образци на поведение. В съвременна България все още се срещат рудименти на представи, които са съвсем витални в страни с по-малък исторически стаж по пътя на модернизацията. Темите за насилието над жените, участието на жените в процесите на вземане на решения, разликата в заплащането на жените и мъжете, сексисткия публичен изказ и стереотипизирането на ролята на жените в обществения и личния живот изискват проблематизиране, оценка, визия за справяне с проблема. Резултатите от настоящия анализ дават нови аргументи на демократичните сили в България да отстояват демократичните и общочовешките ценности на Европа. Правата на жените са права на човека.

Юни 2017

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Права на жените и десeн популизъм – Нови инструменти за развитие на демократичните и социални ценности

Comments are closed.