Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Световната банка. 2017. Насърчаване на посещаването на детска градина от деца в неравностойно положение: експериментални доказателства от България

By rraycheva | September 12, 2017

pdf_icon   2017_BULGARIAN-Supporting-Disadvantaged-Children-bg

В настоящата публикация са представени резултатите от мащабно многоцентрово рандомизирано контролирано проучване, проведено през периода 2014—2015 г. в 236 бедни населени места в България, целящо да повиши посещаемостта в целодневните детски градини сред децата от бедни семейства, предимно от ромски и турски етнос.

Настоящото проучване установява, че предоставянето на безплатен достъп до детска градина намалява наполовина дела на децата на възраст между 3 и 5 години, които не са записани в детска градина, както и до повишаване на посещаемостта с около 20 %.

Допълнителните финансови стимули в размер на 7 или 20 лв. месечно, отпускани в рамките на проучването под условие за посещаване на занимания, нямат пряко отражение върху записването и посещаемостта, което е признак, че разходите, свързани със записването в детска градина, са по-съществена пречка, отколкото предполагаемите нагласи и потребности от допълнителни финансови стимули.

Организирането на срещи в населените места за предоставяне на информация относно важното значение на детската градина също не влияе върху посещаемостта, макар да води до известно подобряване на възприятията на родителите относно предимствата на детската градина, както и до нарастване на стремежите на родителите за децата им, особено за момичетата.

Като цяло отмяната на таксите за детска градина представлява най-ефективната стратегия за увеличаване на посещаемостта в детските градини.

Краткосрочният ефект върху детското развитие и изграждащата се езикова и числова грамотност, двигателните и социално-емоционалните умения, обаче, е смесен: в известна степен положителен при децата от българския етнос и отрицателен за децата от ромски и турски произход. Тези резултати показват, че е възможно ползата от детската градина да не се проявява незабавно при всички деца, особено при децата от малцинствените групи, които може би имат нужда от допълнителна подкрепа за успешен преход към детската градина и извличане на полза от посещението й.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Световната банка. 2017. Насърчаване на посещаването на детска градина от деца в неравностойно положение: експериментални доказателства от България

Comments are closed.