Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Класна стая без тормоз – Наръчник за учители, придружаващ книжката ЧУЙ МЕ!

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon  Класна-стая-без-тормоз-наръчник-Анимус1

Асоциация Анимус, 2016

Наръчникът цели да предложи практическа помощ на учителите и другите професионалисти в образователната сфера, за да се справят успешно с тормоза в училище. Представяме Ви подход, основан върху активното въвличане на децата и търсенето на техните предложения за превенцията, разпознаването и справянето с тормоза в училище.

Макар да е създаден с мисълта за класната стая, наръчникът лесно може да бъде използван и в други случаи, включително извънкласни занимания, по време на лагери или друга работна среда с деца и младежи. Този наръчник може да подпомогне работата Ви, ако сте учител, училищен психолог, възпитател, социален работник, ако работите с младежка група, ръководите програма за някаква общност, или сте родител.

Topics: Библиотека, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Класна стая без тормоз – Наръчник за учители, придружаващ книжката ЧУЙ МЕ!

Comments are closed.