Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for October, 2017

Три образователни клипа на тема език на омразата

Tuesday, October 31st, 2017

В „Месеца на бежанеца”, Асоциация за развитие на София представя три образователни клипа на тема език на омразата към бежанци и мигранти в интернет. Видеата дават представа как да разпознаваме  езика на омразата в интернет, как да докладваме прояви на враждебна реч и как да противодействаме с позитивни наративи. Трите видеа са разработени в рамките на […]

2016/17 Национален доклад на GEM за предприемачеството в България

Wednesday, October 25th, 2017

   GEM-Annual-Report-BG-2017-final-WEB Докладът на Сдружение „Глобален предприемачески мониторинг“ (GEM) за 2016/2017 г. представя методологията и рамката на GEM в Глава 1, резултатите от проучването на пълнолетното население и анализа им в Глава 2, резултатите от проучването на националните експерти в Глава 3 и обобщението на препоръките за политики и практики в Глава 4. “Макар да […]

Хабитат България излезе с пакет от предложения към правителството

Friday, October 20th, 2017

Българският офис на глобалната организация Habitat for Humanity разписа мерки за подобряване на жилищните условия в страната, в съответствие с новите глобални цели на ООН за устойчиво развитие Стотици хиляди хора в България днес живеят в условия, които далеч не отговарят на минималните стандарти за жилищно настаняване. Близо 395 000 души обитават по трима и […]

Бедността в България. Образованието и заетостта като фактори за доходите и неравенството

Tuesday, October 17th, 2017

   Bednost_bg_16_IME В началото на това издание са изведени препоръки към публичните политики, кои- то са резултат от аналитичната работа и множеството формални и неформални срещи и дискусии, проведени от ИПИ. Първите глави засягат методологическите въпроси около данните за бедността и неравенството и представят детайлно рисковите групи и различните разрези на бедността. След тях са […]

Конкурс “Рождество на Спасителя”- 2017

Wednesday, October 11th, 2017

   Статут на конкурса Рождество на Спасителя- 2017г. Срок за изпращане на творбите: 2 декември 2017 г. Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра. Конкурсът се провежда в 2 раздела: Поезия Проза (есе или разказ) […]