Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Бедността в България. Образованието и заетостта като фактори за доходите и неравенството

By rraycheva | October 17, 2017

pdf_icon   Bednost_bg_16_IME

В началото на това издание са изведени препоръки към публичните политики, кои- то са резултат от аналитичната работа и множеството формални и неформални срещи и дискусии, проведени от ИПИ. Първите глави засягат методологическите въпроси около данните за бедността и неравенството и представят детайлно рисковите групи и различните разрези на бедността. След тях са представени аналитичните материали, свързани със социалното подпомагане и т.нар. капан на безработицата. Включени са и два материала за връзките между образованието и пазара на труда, в т.ч. текст, насочен конкретно към предизвикателствата пред професионалното образование. Накрая вниманието е фокусирано върху младежката безработица и влиянието на минималната заплата върху заетостта в страната. ИПИ 2016.

Повече информация, в т.ч. докладите, данните и инфографиките могат да бъдат намерени на сайта „Бедността в България“  http://www.bednostbg.info/

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Социални дейности | Comments Off on Бедността в България. Образованието и заетостта като фактори за доходите и неравенството

Comments are closed.