Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Пътеводител “Чисти коли за чист град”

By rraycheva | November 25, 2017

pdf_icon   Guide-Clean-Vehicles-for-a-Clean-City

Значителният напредък в технологиите на съхранение на електроенергия и електрическото задвижване в последните години дава на градовете възможност да решат транспортни проблеми, които доскоро са приемани за неизбежна даденост. София може да превърне изоставането си в обновяването на градския транспорт в предимство като се поучи от опита на вече минали по този път градове и премине направо в новата ера на навлизащата електрическа мобилност.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Околна среда | Comments Off on Пътеводител “Чисти коли за чист град”

Comments are closed.