Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for December, 2017

Насоки. Оценка на LEADER/ВОМР

Tuesday, December 19th, 2017

   ОЦЕНКА НА LEADER-ВОМР Издание на Европейската комисия – Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, август 2017 Насоките предлагат практически съвети относно подготовката и извършването на дейностите за оценка на LEADER/ВОМР, когато последните се осъществяват като част от оценката на ПРСР, но също така и когато оценката/самооценката се изпълнява на местно равнище. Насоките […]

Непродължаващите средно образование: колко, къде, защо и как?

Tuesday, December 19th, 2017

   Amalipe_Dec2017 Настоящият анализ опитва да хвърли светлина по четири въпроса: колко от завършилите основни училища през 2017 г. са продължили средно образование, къде са концентрирани непродължаващите, защо не продължават и как може да бъде преодоляна негативната тенденция. Материалът завършва с препоръки към МОН и останалите институции, ангажирани с пълния обхват. Статията се отнася до […]

Европейско ръководство за добри хигиенни практики при производството на занаятчийско сирене и млечни продукти

Tuesday, December 19th, 2017

   biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_bg Ръководството е разработено от хора от практиката: фермери и занаятчии от цяла Европа, ветеринари, консултанти, технолози и експерти по безопасност на храните по поръчка на Европейската комисия. Официално се въвежда принципът на гъвкавост във всички страни-членки на ЕС по отношение на фермерски и занаятчийски производители на сирене и млечни продукти. Макар да е […]

Ромски буквар“, издание от 1993 г.

Tuesday, December 19th, 2017

Ако смятате, че ще ви е полезен, можете да го изтеглите от http://bit.ly/2yEB9qM

INNOVATION FOR #ZEROHUNGER

Tuesday, December 19th, 2017

Иновационен акселератор на Световната продоволствена програма на ООН INNOVATION FOR #ZEROHUNGER Краен срок: 3 януари 2018 г. Акселераторът идентифицира и подкрепя смели решения на проблема с глада в световен мащаб. Световната продоволствена програма (WFP) предоставя на новаторите финансова подкрепа в размер на 100 000 USD, достъп до мрежа от експерти и международно популяризиране. За: Иноватори […]

Конкурс за разработване на програми за превенция на насилието в училище и в детската градина

Saturday, December 16th, 2017

Програмите следва да се изпратят в срок до 11 януари 2018 г.  Национална мрежа за децата обявява конкурс за разработване на програми за превенция на насилието в училище и в детската градина като част от изпълнението на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, който цели да […]

Национален конкурс за рисунка

Monday, December 11th, 2017

Народно читалище „Освобождение-1884”, с. Шейново, и Кметство с. Шейново обявяват национален конкурс за рисунка : „Нашите герои – 140 години от началото на Освободителната  Руско-турска  война”. Краен срок за изпращане на рисунките – 05.01.2018 г. УЧАСТНИЦИ – Без ограничения, всички желаещи деца от Република България, разпределени в три възрастови групи: ПЪРВА ГРУПА – ДЕЦА в […]

5 конкурса, посветени на Дамян Дамянов

Sunday, December 10th, 2017

   konkurs2018 Срок за представяне на творбите: 10 януари 2018 г. Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, Сливен, по случай 18 януари 2018 г. – патронен празник на училището и 83 години от рождението на Дамян Дамянов, обяви пет конкурса: >> ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА ,,Там, вдън годините назад, там, чак под края на […]

Безплатно он-лайн обучение “Как да планираме кариерното си развитие”, 5 декември, вторник, 16 ч.

Saturday, December 2nd, 2017

Как да планираме кариерното си развитие