Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for December 10th, 2017

5 конкурса, посветени на Дамян Дамянов

Sunday, December 10th, 2017

   konkurs2018 Срок за представяне на творбите: 10 януари 2018 г. Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, Сливен, по случай 18 януари 2018 г. – патронен празник на училището и 83 години от рождението на Дамян Дамянов, обяви пет конкурса: >> ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА ,,Там, вдън годините назад, там, чак под края на […]