Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

5 конкурса, посветени на Дамян Дамянов

By rraycheva | December 10, 2017

pdf_icon   konkurs2018

Срок за представяне на творбите: 10 януари 2018 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, Сливен, по случай 18 януари 2018 г. – патронен празник на училището и 83 години от рождението на Дамян Дамянов, обяви пет конкурса:

>> ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА ,,Там, вдън годините назад, там, чак под края на небето…”

В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас. Жанровете за отделните възрастови групи:

  1. Първа възрастова група (ІV,V, VІ клас) – приказка, стихотворение, разказ;
  2. Втора възрастова група (VІІ, VІІІ, ІХ клас) – стихотворение, приказка, разказ, есе;
  3. Трета възрастова група (Х, ХІ, ХІІ клас) – стихотворение, разказ, есе.

Творбите за конкурса могат да бъдат до 3 на брой с обем до 2 стандартни машинописни страници.

>> ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ НА ТЕМА: ,,Когато пиша, ставам друг човек”

В конкурса участват учители творци. Жанровете могат да бъдат стихотворение, разказ, есе, фрагмент, импресия. Творбата за конкурса може да бъде една с обем до две стандартни машинописни страници, всяка с обозначени на тях трите имена, адрес, телефон за връзка или електронен адрес.

>> РЕЦИТАТОРСКИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА ,,Магията на Дамяновото слово”

В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас с изпълнение по избор на творба на Дамян Дамянов. Конкурсът ще се проведе на 18.01.2018 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в Мултимедийната зала на гимназията.

>> УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА (ГРАФИКА, КОЛАЖ), ЕЛЕКТРОНЕН ПОСТЕР по стихотворенията на Дамян Дамянов ,,Българийо”,  ,,Среднощна лирика”,  ,,Цигани”

В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас. Творбите за конкурса могат да бъдат до 3 на брой.

>> УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА „Поезията на Дамян Дамянов”

Всеки участник в конкурса може да представи един видеоклип с максимална продължителност до 3 минути. Във всеки клип авторът (авторите) могат да ползват отделна поетична творба на Дамян Дамянов.

 

Topics: Новини | Comments Off on 5 конкурса, посветени на Дамян Дамянов

Comments are closed.