Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален конкурс за рисунка

By rraycheva | December 11, 2017

Народно читалище „Освобождение-1884”, с. Шейново, и Кметство с. Шейново обявяват национален конкурс за рисунка : „Нашите герои – 140 години от началото на Освободителната  Руско-турска  война”.

Краен срок за изпращане на рисунките – 05.01.2018 г.

УЧАСТНИЦИ – Без ограничения, всички желаещи деца от Република България, разпределени в три възрастови групи:

ПЪРВА ГРУПА – ДЕЦА в ДОУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (до 7-годишна възраст),

ВТОРА ГРУПА – ДЕЦА от І-ви до ІV-ти КЛАС (от 7 до 11-годишна възраст),

ТРЕТА ГРУПА – ДЕЦА от V-ти до VІІІ-ми КЛАС (от 11 до 14-годишна възраст).

За информация: e-mail   oswobojdenie_sh@abv.bg

Тел.: 0884543042

За конкурса

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за рисунка

Comments are closed.