Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for December 16th, 2017

Конкурс за разработване на програми за превенция на насилието в училище и в детската градина

Saturday, December 16th, 2017

Програмите следва да се изпратят в срок до 11 януари 2018 г.  Национална мрежа за децата обявява конкурс за разработване на програми за превенция на насилието в училище и в детската градина като част от изпълнението на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, който цели да […]