Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January, 2018

« Previous Entries

На вниманието на професионалните гимназии, подготвящи кадри за сферата на туризма!

Tuesday, January 30th, 2018

От началото на 2018г. Зинев Арт Технологии ЕООД започва своята работа като партньор по проект SWOT: Skills for Work Opportunities in Eno-gastronomy and Tourism (Умения за заетост в сферата на еногастрономията и туризма), номер на проекта 2017-1-RO01-KA202-037308,  финансиран от Румънската национална агенция и Европейската Комисия в рамките на програма Еразъм + Ключово действие 2 Стратегически партньорства. Проектът […]

Каталог на проекти за агро иновации

Tuesday, January 23rd, 2018

   Innovation-Projects-Catalogue Широка гама от иновационни проекти, представени на срещата на високо равнище по въпросите на иновациите на Agri (11-12 октомври 2017 г. – Лисабон, Португалия). Изданието съдържа над 100 проекта, подкрепени от различни източници на финансиране, и ги класифицира в следните широки категории: – Използване на ресурсите: адаптиране и смекчаване; – Управление на земеделски, […]

Отворени данни. Наръчник

Tuesday, January 23rd, 2018

   OpenDataGuide Наръчникът е изготвен от НПО Линкс, като са използвани и материали на Open Knowledge Foundation

Седемте принципа на социалната стойност

Tuesday, January 23rd, 2018

   The Seven Principles of Social Value BG Социалната стойност е стойността, която реално получават заинтересованите страни във вид на промени в своя живот. Принципите на социалната стойност са основни градивни елементи в работата на хората, които взимат решения в широки сфери като постигане на равенство, подобряване на благосъстоянието и запазване на околната среда. Това […]

Принципи и двигатели на добри практики за въздействие за финансиращи организации

Tuesday, January 23rd, 2018

   Funders’ principles and drivers of good impact practice_BG Този документ се отнася до практиките за въздействие – дейностите, които една организация предприема, за да се фокусира върху промяната, която предизвиква. Практиките за въздействие не са в противоречие с наблюдението и отчитането на грантове. Въпреки, че едното може да допринесе за другото, необходимо е да […]

Кодекс на добрите практики за въздействие

Tuesday, January 23rd, 2018

   Coode _of_Good_Impact_Practice_BG Кодексът на добри практики на въздействие е създаден в процес на широка обществена консултация и с участието на работна трупа от 17 организации (списъкът е приложен). Той беше публикуван от NCVO като част от програма Вдъхновяващо въздействие. Вдъхновяващо въздействие е програма, чиято цел е да промени начина, по който доброволческият сектор в […]

Принципите на добро отчитане на въздействието за неправителствени организации и социални предприятия

Tuesday, January 23rd, 2018

   Principles_of_Good_Impact_Reporting_BG Принципите покриват две теми: – как организациите най-добре да представят въздействието от дейността си; и – какво трябва да представят организациите. Издание на Фондация Лале, 2018

Насоки за укрепване на организациите на дребномащабния риболовен сектор

Saturday, January 20th, 2018

   guidessf-feamp-en На английски език. На вниманието на местните инициативни рибарски групи. Документът е достъпен още на френски, испански и португалски тук.

XVII Национален конкурс за акордеонисти с международно участие “Танцуващи клавиши”, Нови пазар, 26 – 28 април 2018

Saturday, January 20th, 2018

Цел на конкурса: Да издирва и популяризира талантливи млади акордеонисти – бъдещи концертиращи изпълнители и педагози; да поддържа създадените традиции, да развива и стимулира интереса към акордеона като популярен за България инструмент с изключително високи музикално-изразни възможности. Конкурсът се провежда в 3 раздела: Раздел І: ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Раздел ІІ: КАМЕРНИ СЪСТАВИ – дуети, триа, квартети […]

XVI Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави “Вълшебни ритми”, гр. Нови пазар, 20 -22 април 2018 г.

Saturday, January 20th, 2018

Краен срок за подаване на заявките: 24 март 2018 г. Цели на конкурса: Да издирва и популяризира нови, талантливи дарования, посветили се на фолклорното изпълнителско изкуство; да стимулира високо професионално майсторство и художествен вкус; да стане средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители. Право на участие имат: а) изпълнители на […]

« Previous Entries