Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален конкурс – пътуваща изложба с награди “ КУЧЕТО И ЧОВЕКЪТ – ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ ”

By rraycheva | January 15, 2018

От памтивека се знае, че кучето е най-добрият и най-верният приятел на човека. Всеки е искал или е имал този приятел в живота си. Това приятелство е било и ще бъде сюжет за разкази, книги, филми, картини и скулптури  още много пъти в културите на  народите  по света.

Може да участвате  най-много с по 2 творби и в  двата раздела:

>> Изобразително изкуство – живопис или графика с материали и техника по избор и размер на листа 35 см. на 50 см. без паспарту. Не се допускат шаблони от интернет.

>> Приложни изкуства – творби от глина, текстил, хартия, конци, бродерия, природни материали и др.

На гърба  напишете: трите имена; рождена дата; кого представяте  – училище, читалище или школа;  ръководител и подпис за съгласие за оповестяване на класирането,  телефон и електронна поща за връзка с него; адрес: населено място, област, улица и  номер, и  пощенски  код.

Класирането е в двата раздела в три възрастови групи:

7 г. – 9 г.; 10 г. – 12 г.; 13 г. – 15 г.

Краен  срок за получаване на творбите – 30.04.2018 г. на адрес:

”НЧ Напредък 1871”, ул.”Хр. Ботев” №6, гр.Никопол, област Плевен, 5940

Произведенията не се връщат!

За контакти: napredak1871nl@abv.bg

0889528971, 065412503 и 065412417

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс – пътуваща изложба с награди “ КУЧЕТО И ЧОВЕКЪТ – ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ ”

Comments are closed.