Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January 20th, 2018

Насоки за укрепване на организациите на дребномащабния риболовен сектор

Saturday, January 20th, 2018

   guidessf-feamp-en На английски език. На вниманието на местните инициативни рибарски групи. Документът е достъпен още на френски, испански и португалски тук.

XVII Национален конкурс за акордеонисти с международно участие “Танцуващи клавиши”, Нови пазар, 26 – 28 април 2018

Saturday, January 20th, 2018

Цел на конкурса: Да издирва и популяризира талантливи млади акордеонисти – бъдещи концертиращи изпълнители и педагози; да поддържа създадените традиции, да развива и стимулира интереса към акордеона като популярен за България инструмент с изключително високи музикално-изразни възможности. Конкурсът се провежда в 3 раздела: Раздел І: ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Раздел ІІ: КАМЕРНИ СЪСТАВИ – дуети, триа, квартети […]

XVI Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави “Вълшебни ритми”, гр. Нови пазар, 20 -22 април 2018 г.

Saturday, January 20th, 2018

Краен срок за подаване на заявките: 24 март 2018 г. Цели на конкурса: Да издирва и популяризира нови, талантливи дарования, посветили се на фолклорното изпълнителско изкуство; да стимулира високо професионално майсторство и художествен вкус; да стане средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители. Право на участие имат: а) изпълнители на […]

V. Национален младежки конкурс за есе 2018 с международно участие „ПРИЯТЕЛСТВОТО В НАШИЯ СВЯТ“

Saturday, January 20th, 2018

Краен срок: 7 октомври 2018 г. Могат да участват деца и младежи от 7 до 18 години от България и чужбина. Конкурсът включва eсета на български език, както и есета на различни от българския езици, родни за участниците в конкурса – напр. арменски, руски, турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н. Конкурсът се провежда в […]

Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България в периода 1878 г. – 2017 г.

Saturday, January 20th, 2018

  Analiz_Pozemleni_Otnoshenia Издание на Министерство на земеделието, храните и горите

Бяла книга за свободата на медиите в България 2018

Saturday, January 20th, 2018

   White_Paper_BG Издание на Съюза на издателите Необходими са международно наблюдение, по-високи критерии от ЕК и контрол върху европарите, давани за медии.

„Европа за гражданите“ — Ръководство на програмата — версия, валидна от 2018 г.

Saturday, January 20th, 2018

   4448_2018 Programme Guide_BG На български език. Този документ е приложение към Поканите за представяне на предложения за безвъзмездни средства за дейности в рамките на програмата „Европа за гражданите“. Целта на това Ръководство на програмата е да подпомогне всички заинтересовани от разработването на проекти по Програмата (2014—2020 г.) и да представи целите на Програмата и […]