Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

„Европа за гражданите“ — Ръководство на програмата — версия, валидна от 2018 г.

By rraycheva | January 20, 2018

pdf_icon   4448_2018 Programme Guide_BG

На български език.

Този документ е приложение към Поканите за представяне на предложения за безвъзмездни средства за дейности в рамките на програмата „Европа за гражданите“. Целта на това Ръководство на програмата е да подпомогне всички заинтересовани от разработването на проекти по Програмата (2014—2020 г.) и да представи целите на Програмата и видовете дейности, които могат да бъдат подкрепени.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция | Comments Off on „Европа за гражданите“ — Ръководство на програмата — версия, валидна от 2018 г.

Comments are closed.