Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Насоки за укрепване на организациите на дребномащабния риболовен сектор

By rraycheva | January 20, 2018

pdf_icon   guidessf-feamp-en

На английски език.

На вниманието на местните инициативни рибарски групи. Документът е достъпен още на френски, испански и португалски тук.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Насоки за укрепване на организациите на дребномащабния риболовен сектор

Comments are closed.