Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Каталог на проекти за агро иновации

By rraycheva | January 23, 2018

pdf_icon   Innovation-Projects-Catalogue

Широка гама от иновационни проекти, представени на срещата на високо равнище по въпросите на иновациите на Agri (11-12 октомври 2017 г. – Лисабон, Португалия).

Изданието съдържа над 100 проекта, подкрепени от различни източници на финансиране, и ги класифицира в следните широки категории:
– Използване на ресурсите: адаптиране и смекчаване;
– Управление на земеделски, хранителни и горски системи и валоризация на територията;
– Селско стопанство 4.0 и развитие на селските райони.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Каталог на проекти за агро иновации

Comments are closed.