Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Кодекс на добрите практики за въздействие

By rraycheva | January 23, 2018

pdf_icon   Coode _of_Good_Impact_Practice_BG

Кодексът на добри практики на въздействие е създаден в процес на широка обществена консултация и с участието на работна трупа от 17 организации (списъкът е приложен). Той беше публикуван от NCVO като част от програма Вдъхновяващо въздействие. Вдъхновяващо въздействие е програма, чиято цел е да промени начина, по който доброволческият сектор в Обединеното кралство мисли за въздействието и да направи висококачественото измерване на въздействието.

Издание на Фондация Лале, 2015

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Кодекс на добрите практики за въздействие

Comments are closed.