Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Принципите на добро отчитане на въздействието за неправителствени организации и социални предприятия

By rraycheva | January 23, 2018

pdf_icon   Principles_of_Good_Impact_Reporting_BG

Принципите покриват две теми:

– как организациите най-добре да представят въздействието от дейността си; и

– какво трябва да представят организациите.

Издание на Фондация Лале, 2018

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Принципите на добро отчитане на въздействието за неправителствени организации и социални предприятия

Comments are closed.