Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Принципи и двигатели на добри практики за въздействие за финансиращи организации

By rraycheva | January 23, 2018

pdf_icon   Funders’ principles and drivers of good impact practice_BG

Този документ се отнася до практиките за въздействие – дейностите, които една организация предприема, за да се фокусира върху промяната, която предизвиква. Практиките за въздействие не са в противоречие с наблюдението и отчитането на грантове. Въпреки, че едното може да допринесе за другото, необходимо е да се запази разликата между съответните им цели и процеси.

Издание на Фондация Лале, 2015

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Принципи и двигатели на добри практики за въздействие за финансиращи организации

Comments are closed.