Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Седемте принципа на социалната стойност

By rraycheva | January 23, 2018

pdf_icon   The Seven Principles of Social Value BG

Социалната стойност е стойността, която реално получават заинтересованите страни във вид на промени в своя живот. Принципите на социалната стойност са основни градивни елементи в работата на хората, които взимат решения в широки сфери като постигане на равенство, подобряване на благосъстоянието и запазване на околната среда. Това са общоприети принципи за социално отчитане.

Отчитането на социалната стойност регистрира реалните промени за хората. То включва качествена, количествена и сравнителна информация, както и промените в околната среда по отношение на ефекта им върху живота на хората.

Издание на Фондация Лале, 2015

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Седемте принципа на социалната стойност

Comments are closed.