Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Публичност, прозрачност и отчетност на съдебната власт

By rraycheva | February 3, 2018

pdf_icon   judiciary_transparency_2018_ime

Анализ на ИПИ, 2018

Eкипът на Института за пазарна икономика (ИПИ) си постави за цел да изследва дейността на съдебната власт от гледна точка на нейната публичност, прозрачност и следващата от това отчетност. Причината е, че публичното и прозрачно администриране на съдебната власт е важен елемент от функционирането на държавата. Публичността и прозрачността гарантират възможността гражданите системно да следят за законосъобразното и добро упражняване на властта.

Изследването проследява публичността и прозрачността в пет области:

–           бюджет на съдебната власт,

–           предлагане, обсъждане и приемане на актове на Висшия съдебен съвет

–           ключови решения при кариерното развитие на магистратите и избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите,

–           предоставяне на административни услуги за гражданите и бизнеса,

–           законодателен процес при регламентиране работата на съдебната власт и избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Публичност, прозрачност и отчетност на съдебната власт

Comments are closed.