Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Възможности за зелена икономика в България, Сърбия и Македония, доклад

By rraycheva | February 8, 2018

pdf_icon   revision_of_the_economy_in_the_balkans_report

Добри практики и проблеми за преодоляване в областта на зелената икономика събира нов изследователски доклад, озаглавен “Revision of the Economy in the Balkans: Change Policy Not Climate!”. Документът е изработен в рамките на едноименен проект на Зелената европейска фондация, изпълнен от “БлуЛинк”, македонската Асоциация за устойчиво социално-икономическо развитие „Изгрей сонце“ и сръбската асоциация “У мрежи”, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

Докладът популяризира прехода на икономиката към екологично, нисковъглеродно и енергийно ефективно производство, съпътствано от просперитет и равенство в обществото. Документът представя добри практики от България, Сърбия и Македония, както и факти и аргументи в подкрепа на икономическия потенциал на зелената икономика. 

Според доклада, представянето на България в сферите на ресурсите и енергийната ефективност е все още значително по-ниско от средното за Европейския съюз. Необходим е граждански и политически натиск върху държавните институции, за да признаят и поемат своите роли по пътя към зелена икономика. 

113 стр., на английски език

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Околна среда | Comments Off on Възможности за зелена икономика в България, Сърбия и Македония, доклад

Comments are closed.