Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Почтеност в политиката и ефективно противодействие на корупцията в България

By rraycheva | February 8, 2018

pdf_icon   ANALYSIS_Pochtennost_v_politikata_18.05.2017

Асоциация „Прозрачност без граници“, 2017

Наблюденията и препоръките, представени в този документ, са отражение на разбирането за пряката обвързаност между проблемите на почтеността в изборния и в управленския процес. Част от тях следват  прагматичен подход и са насочени към конкретни проблеми в работата на институциите, ангажирани в изборния процес в страната.

Друга част от предложените насоки са фокусирани върху работата на ключови управленски институции – законодателния процес в Народното събрание, работата на администрацията на централно и местни ниво, правилата и процедурите за защита на конкуренцията в правенето на бизнес в България.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Почтеност в политиката и ефективно противодействие на корупцията в България

Comments are closed.