Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Стратегически документи за съдебната реформа 2010 – 2017

By rraycheva | February 8, 2018

pdf_icon   СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ СЪДЕБНА РЕФОРМА2009-2017

Настоящият доклад цели да разгледа седемгодишния период на законодателна дейност на Народното събрание във връзка с поставените цели за реформа в съдебната система като основа за открояване на определени тенденции на законотворчеството в България. Избраният период обхваща годините от 2010 до 2017 г., в който са действали четири обикновени народни събрания с различна политическа конфигурация.

Център за законодателни оценки и законодателни инициативи

Проект: “Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез оценка и анализ на съдебната реформа”

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Стратегически документи за съдебната реформа 2010 – 2017

Comments are closed.