Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

T-Kit 8 – Социално включване (издание за 2017 г.)

By rraycheva | February 8, 2018

pdf_icon   T-Kit8-WEB

Ревизираният T-Kit има за цел да подготви практикуващите младежки практики с широко познаване на понятията за социално изключване и включване, както и неща, които трябва да се вземат предвид при ангажиране в  работата с млади хора с по-малко възможности.

Практическата част включва редица проекти, подходи и дейности за вдъхновение на младежките работници, обхващащи петте “А”:

  1. Осъзнаване на реалностите на социалното изключване,
  2. Достъп до овластяващи и приобщаващи дейности,
  3. Механизми за действие и подкрепа за включване,
  4. Акредитиране и признаване на опит, напредък и постижения, и
  5. Насърчаване, като се поставят подкрепящи стъпки за включване.

На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Младежки инициативи | Comments Off on T-Kit 8 – Социално включване (издание за 2017 г.)

Comments are closed.