Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   MT_narachnik_2015

В изданието на Министерство на туризма (2015) се предоставя максимално подробна информация, която ясно очертава правата на потребителите и отговорността на туроператори и туристически агенти, превозвачи и други заинтересовани страни, които имат отношение към предлагането на туристически пакети.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | Comments Off on Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма

Comments are closed.