Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Как да намерим, обучим и задържим успешните учители

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   White-paper_2017

Добри практики за привличане, подбор, обучение и задържане на преподаватели в сферата на училищното образование.

Заедно в час, 2017.

Topics: Библиотека, Образование/Култура | Comments Off on Как да намерим, обучим и задържим успешните учители

Comments are closed.