Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Как да развиваме умения на 21-ви век в час? (от учители за учители)

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   Skills-Guidebook-web-Umeniya-na-21-vek

Наръчникът (2016) е резултат от интензивна работа на учители и алумни по програмата “Заедно в час” в рамките на проекта “Функционална грамотност за 21-ви век: инструменти за оценка и методи на преподаване”.

Изданието разглежда уменията:

– Четивна грамотност

– Математическа грамотност

– Научна грамотност

– Емоционална интелигентност

– Умение за личностно развитие

– Умение за учене

– Критическо мислене

– Работа в екип

– Комуникационни умения

– Гражданска активност

– Креативност

– Финансова грамотност

– Дигитална грамотност

Във всяка глава от наръчника ще намерите:

– кратко описание на това какво представлява умението и защо е важно да го развиваме;

– карта на умението, в която са представени елементите, които го съставят, учебни цели към всеки елемент и примерни стратегии към всяка учебна цел;

– примерен инструмент за измерване на напредъка;

– примерно годишно разпределение на целите;

– подробно обяснение на стратегиите, които се нуждаят от детайлно описание;

– примерни задачи и проекти в различни предметни области.

Topics: Библиотека, Образование/Култура | Comments Off on Как да развиваме умения на 21-ви век в час? (от учители за учители)

Comments are closed.