Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори, 2018 г. – преработено издание

By rraycheva | February 25, 2018

pdf_icon   Blue_ZULNC_Q_A_2018_FINAL

Преработено и допълнено издание представя актуалния правен режим за учредяването на юридическите лица с нестопанска цел и тяхната дейност в България към 1 януари 2018 г., след влизането в сила на последните изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Издание на Български център за нестопанско право.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори, 2018 г. – преработено издание

Comments are closed.