Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for March 27th, 2018

Национален конкурс по актьорско майсторство „Аз имам дарба” 2018, 13.06.2018, Бургас

Tuesday, March 27th, 2018

СТАТУТ НА НАЦ. КОНКУРС АЗ ИМАМ ДАРБА 2018 Краен срок: 1 юни 2018 г. Конкурсът има за цел да проследи творческите заложби на учениците от страната в изкуството театър, популяризиране на дейността на школите по актьорско майсторство и да поощри таланта на всички деца и ученици. Участниците са разделени в 7 възрастови групи, а конкурсът […]