Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for April 3rd, 2018

Ученически фестивал „С песните на Европа“, Ямбол 2018

Tuesday, April 3rd, 2018

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол. Фестивалът си поставя следните цели: Разпространяване песенното богатство на Европа сред българските ученици; Формиране на положително отношение към културата на европейските народи; Повишаване на мотивацията за изучаване на езиците на тези народи; Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус. […]