Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Ученически фестивал „С песните на Европа“, Ямбол 2018

By rraycheva | April 3, 2018

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

Фестивалът си поставя следните цели:

  1. Разпространяване песенното богатство на Европа сред българските ученици;
  2. Формиране на положително отношение към културата на европейските народи;
  3. Повишаване на мотивацията за изучаване на езиците на тези народи;
  4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 12 май 2018 г. от 10,30 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“.

Ученическият фестивал „С песните на Европа“ – Ямбол 2018 включва в себе си два конкурса:

  1. Конкурс за класическо изпълнение на песен за индивидуални участници и творчески колективи;
  2. Конкурс за поп и джаз пеене – индивидуални и колективни изпълнения.

Участниците във фестивала ще се състезават в три възрастови групи.

Допуска се участие на деца от детските градини.

Краен срок за подаване на заявките за участие:  9 май 2018 г.

на  адрес: НЧ „Зора-1945“, гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А

или на e-mail: zora_yambol@mail.bg

Телефони за контакт:  046/ 666 951  и  0879069615.

Приложени файлове:

с песните на Европа – статут

zaqvka pesnite na evropa

Topics: Новини | Comments Off on Ученически фестивал „С песните на Европа“, Ямбол 2018

Comments are closed.