Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка”, 25 и 26 август 2018, Старозагорски Бани

By rraycheva | April 18, 2018

Заявки за участие в събора се приемат до 20 юли 2018 г.

В събора могат за вземат участие:

– групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 10 минути;

– певчески и инструментални групи, изпълняващи изворен фолклор – до две произведения – с обща продължителност от 5 до 8 минути;

– фолклорни танцови групи и ансамбли – програма в рамките на 10 минути;

– индивидуални изпълнители на народно творчество (до двама от колектив) – с обща продължителност до 5 мин. за всеки индивидуален изпълнител.

Приложен файл:

С Т А Т У Т 2018

Topics: Новини | Comments Off on Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка”, 25 и 26 август 2018, Старозагорски Бани

Comments are closed.