Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Първи предварителен доклад на инициативата “Размисъл за Европа”

By rraycheva | April 24, 2018

pdf_icon   COR-17-070_report_EN-web

Докладът “Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете” предоставя някои интересни прозрения за начините, по които гражданите искат да виждат развитието на ЕС в бъдеще. От март 2016 г. Европейският съвет на регионите се вслуша в около 30 000 граждани в 81 региона и 114 града и общини. В този доклад са представени резултатите от гражданските диалози и онлайн проучването/приложението събрани до сега. Окончателният доклад ще бъде предоставен за разглеждане при формулиране на мнението на Европейския съвет на регионите относно бъдещето на Европа, което се очаква да бъде прието през октомври 2018 г.

Докладът е на английски език, 61 страници.

Резултати от онлайн проучването по отношение на България:
https://bit.ly/2FdcexU

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Първи предварителен доклад на инициативата “Размисъл за Европа”

Comments are closed.