Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Правата на човека в България през 2017 г.

By rraycheva | April 27, 2018

pdf_icon   BHK_doklad2018

През 2017 г. за пръв път от началото на демократичния преход в държавното управление попаднаха формации, чието политическо поведение се свързва с отричане на основни принципи на политическата демокрация и правата на човека. Те влязоха в политиката чрез използване на реч на омраза и агресивно поведение спрямо определени уязвими групи в българското общество. Успоредно с това се влоши медийната среда с масовото разпространение на фалшиви новини, клевети и манипулации, което доведе до сериозно ограничаване и дискредитиране на гражданските организации, които се занимават с правата на човека. Тези фактори повлияха съществено върху посоката на държавната политика спрямо най-уязвимите групи в обществото ни – жени, хора с увреждания, ЛГБТИ, етнически и религиозни малцинства.

Като цяло 2017 г. бе година на застой в защитата на правата на човека и на влошаване на ситуацията в няколко основни сфери. Властите и публичната сфера в България останаха глухи към правата на човека, а българското гражданско общество и особено това, представляващо уязвимите групи от населението, не успя да предизвика тяхната загриженост. Тази задача стои на дневен ред през 2018 г.

Издание на БХК, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Правата на човека в България през 2017 г.

Comments are closed.