Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Пътеводител за етично отразяване на деца в медиите

By rraycheva | April 27, 2018

pdf_icon

Mediite_i_etichnoto_otraziavane_na_decata_v_mediite

Children_and_the_media_a_guidebook_on_ethical_reporting

Пътеводител, който ще помага на журналистите и специалистите по връзки с обществеността в работата им с деца.

Пътеводителят е достъпен онлайн на български и на английски език.

Издание на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Асоциацията на европейските журналисти – България, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Пътеводител за етично отразяване на деца в медиите

Comments are closed.