Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

На 15 май 2018, 13:00 бюкселско време ще бъде обявена първата покана по WiFi4EU

By rraycheva | May 10, 2018

212

Общините ще бъдат избирани по реда на подаване на кандидатурите, като в същото време се гарантира, че всяка държава членка може да се възползва от минимален брой ваучери (в рамките на първата покана ще бъдат предоставени поне по 15 ваучера на страна).

Ваучерът по WiFi4EU ще покрие разходите за оборудване и инсталиране на точки за Wi-Fi достъп. Бенефициерите поемат ангажимент да плащат за връзката (абонамент за интернет) и поддръжката на оборудването, за да предлагат безплатен и високоскоростен безжичен интернет за период от поне 3 години.

С ваучера по WiFi4EU се предоставя фиксирана сума — 15 000 евро на община. Общините, които получат ваучер, ще изберат оживени обществени места, където да бъдат разположени WiFi4EU точки за достъп до безжичен интернет. Те могат да използват ваучера по WiFi4EU за частично финансиране на проект с по-висока стойност.

https://www.wifi4eu.eu/#/home

Topics: Новини | Comments Off on На 15 май 2018, 13:00 бюкселско време ще бъде обявена първата покана по WiFi4EU

Comments are closed.