Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени // алеят морски ширини”

By rraycheva | May 21, 2018

Краен срок – 30 юни 2018 г. (валидно е пощенското клеймо на плика)

Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на адрес:

8200 – Поморие

ул. “Княз Борис І” № 51

(конкурс за поезия)

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 14 юли 2018 г.

Националният конкурс за поезия се организира в рамките на ЯВОРОВИ ДНИ – 2018, 10 – 14 юли, от Община Поморие.

 

Topics: Новини | Comments Off on НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени // алеят морски ширини”

Comments are closed.